Erbjudande och stöd 

Arbetet för fullföljda studier ställer höga krav på skolor och andra verksamheter. Vi erbjuder stöd i form av utbildningar, processledning och kompetensutveckling. Vad behöver din verksamhet för att komma vidare?  

Att stärka elevernas förutsättningar att fullfölja sina studier är en viktig del av det systematiska utvecklingsarbetet. Vi erbjuder stödinsatser som kan stärka verksamheten i arbetet. Det kan handla om att skapa nya strukturer för samverkan eller se till att personalen är uppdaterad om det aktuella kunskapsläget.

Utbildningsinsatser

Utbildning – Fullföljda studier

En gemensam utbildninginsats för personalgruppen kan vara ett bra sätt att stärka samsynen kring viktiga begrepp.

Vi erbjuder föreläsningar om bland annat närvaro och det kommunala aktivitetsansvaret.

Processledning

Våra processledare kan stötta verksamheter i både kortare insatser och i att leda längre processer.

Arbetet utgår från utmaningar och behov som finns i den specifika verksamheten. Det kan handla om allt från kartläggning till organisationsutveckling.

Kompetensutveckling

Ibland behövs större utbildningsinsatser för att höja kunskapsläget i verksamheten. Vi kan bidra med att arrangera och leda workshops, utbildningar och andra kompetensutvecklingsinsatser för olika målgrupper.

Rulla till toppen