Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för webbplatsen

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.fullfoljdastudier.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver ta del innehåll från www.fullfoljdastudier.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Svarstiden är normalt inom 48 timmar. 

Du kan kontakta oss på följande sätt:  
Skicka e-post till karin.enberg@goteborgsregionen.se
eller ring Karin Enberg på 031-335 50 89.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Bristande förenlighet med lagkraven: 

  • Bild och videomaterial är inte alltid beskrivet i text.
  • Alla rubrikelement har inte ordnats i följd i fallande ordning.
  • Vissa länkar har inte ett igenkännligt namn.
  • All kod validerar inte, anger inte vilken roll sidans delar har eller sidans språk.

Hur webbplatsen har testats

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.fullfoljdastudier.se och dess undersidor. 
Senaste bedömningen gjordes i april 2023.

Rulla till toppen