Skolanknytning

Skolanknytning handlar om hur involverad eller distanserad en elev är i skolan och skolarbetet. En stark skolanknytning spelar roll för att skapa rätt förutsättningar för elevernas närvaro, utveckling och lärande.  

Välj typ av innehåll
Etiketter
Föreläsning

Webbinarium om skolanknytning

I det här webbinariet får du veta mer om hur skolan kan arbeta för att stärka skolanknytningen hos sina elever.

Metodmaterial
Metodmaterial

EWS: System för tidig upptäckt

Här hittar du ett praktiskt stödmaterial för kartläggning och analys av olika faktorer som påverkar elevers närvaro och skolanknytning. Materialet

Metodmaterial
Metodmaterial

Interaktivt case om bemötande

Det här caset handlar om eleven Joel och riktar sig till personal i grund- och gymnasieskola. Caset är baserat på

Föreläsning

Sexualitet, samtycke och relationer 

I de nya läroplanerna som började gälla höstterminen 2022 finns nya skrivelser som gäller kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Men

Rulla till toppen