Framgångsrik undervisning

Framgångsrik undervisning handlar om att skapa goda förutsättningar för elevers kunskapsutveckling. Det handlar bland annat om ledarskap och relationsbyggande, men också om organisation och tydlighet. En undervisning som främjar elevers lärande är en viktig del i arbetet för fullföljda studier.  

Välj typ av innehåll
Etiketter
Artikel
Artikel

Från särskola till anpassad skola

Nya bestämmelser i skollagen innebär att grundsärskolan och gymnasiesärskolan får nya namn. Syftet är att stärka utbildningen för elever med

Artikel
Artikel

Insatspyramiden

Skolans arbete för att fler elever ska fullfölja sina studier behöver ske på flera nivåer. Arbetet kan delas upp i

Föreläsning

Sexualitet, samtycke och relationer 

I de nya läroplanerna som började gälla höstterminen 2022 finns nya skrivelser som gäller kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Men

Rulla till toppen