Kunskapsutveckling för alla elever.

Framgångsrik undervisning

Framgångsrik undervisning handlar om att skapa goda förutsättningar för elevers kunskapsutveckling. Det handlar bland annat om ledarskap och relationsbyggande, men också om organisation och tydlighet. En undervisning som främjar elevers lärande är en viktig del i arbetet för fullföljda studier.  

Välj typ av innehåll
Etiketter
Metodmaterial
Metodmaterial

Arbeta språkfrämjande i förskolan

Språket är grunden för all inlärning. Det finns en tydlig koppling mellan barn och elevers språkförmåga och deras förutsättningar att

Artikel
Artikel

Från särskola till anpassad skola

Nya bestämmelser i skollagen innebär att grundsärskolan och gymnasiesärskolan får nya namn. Syftet är att stärka utbildningen för elever med

Rulla till toppen