Närvaroarbete

Att arbeta systematiskt för att främja närvaro och förebygga frånvaro är en viktig del av arbetet för fullföljda studier. Arbetet behöver ske på olika nivåer. Det handlar om allt från rutiner för frånvarorapportering till analys av frånvarodata.  

Välj typ av innehåll
Etiketter
Metodmaterial
Metodmaterial

EWS: System för tidig upptäckt

Här hittar du ett praktiskt stödmaterial för kartläggning och analys av olika faktorer som påverkar elevers närvaro och skolanknytning. Materialet

Artikel
Artikel

Insatspyramiden

Skolans arbete för att fler elever ska fullfölja sina studier behöver ske på flera nivåer. Arbetet kan delas upp i

Rulla till toppen