Digital halvdagskonferens om närvarofrämjande arbete

För att främja närvaro och förebygga frånvaro i skolan krävs ett systematiskt arbete. Vad finns det för goda exempel och vad säger forskningen? Den 15 augusti bjuder Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad in till en digital halvdagskonferens om att arbeta närvarofrämjande.

Konferensen tar sin utgångspunkt i två pass med Malin Gren Landell, som är författare och psykolog med fokus på skolan. 2016 fick hon uppdraget att leda den statliga utredningen om elevfrånvaro, ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera”. 

Malin är en uppskattad föreläsare och debattör som samarbetar med forskare och andra samhällsaktörer för att sprida kunskap och förändra. Utöver föreläsningen kommer deltagarna att få diskutera i grupper utifrån två olika frågeställningar – en om risk- och skyddsfaktorer, en om främjande, förebyggande och åtgärdande insatser

Tid och plats

15 augusti 2024, 13.00-16.00

Digitalt via Teams

Målgrupp

Personal i grundskolan.

Förutsättningar

Konferensen är digital och kostnadsfri, ingen anmälan krävs. Det är en fördel om ni som deltar sitter tillsammans med kollegor och lyssnar för att kunna genomföra lokala gruppdiskussioner. Det bör finnas någon som ansvarar för gruppdiskussioner i respektive arbetslag/enhet. Det är också en fördel om någon/några är ankare på varje enhet, med ansvar för att ta hand om informationen från föreläsningen och resultatet av samtalen

Program

13:00 Inledning och välkomna

13:05 Främja skolnärvaro, Malin Gren Landell

13:50 Gruppdiskussioner

14:25 Paus

14:40 Främja skolnärvaro forts, Malin Gren Landell

15:25 Gruppdiskussioner

15:55 Avslutning

Kontaktperson

Mikael Szanto, mikael.szanto@borasregionen.se , tel. 073 409 12 95.