Processledning och stöd

Verksamheter som genomgår ett förändringsarbete kan behöva stöd i form av både kortare och längre insatser och processer. Det kan handla om allt från kartläggning och utvärdering till organisationsutveckling. Vi erbjuder processledningsstöd som utgår från de utmaningar och behov som finns i verksamheten.

Vi arbetar med att stötta och utveckla verksamheter och skapa förutsättningar för högre organisatorisk måluppfyllelse. Teamet består av erfarna processledare med kompetens inom kartläggning, analys, projekt- och förändringsledning samt ledar-, grupp- och organisationsutveckling.

Vi erbjuder bland annat stöd i att:

  • Identifiera strukturella förändringar som behöver genomföras.
  • Skapa samsyn och delaktighet och sedan agera stöd i förändringsarbetet.
  • Genomföra analyser och/eller utvärderingar av verksamheter och processer.
  • Planera och genomföra  komplexa och omfattande projekt- och förändringsarbeten.
Processledning – Fullföljda studier

Mer information

Processledning och stöd till verksamheter erbjuds inom ramen för Göteborgsregionens kunskapsnod fullföljda studier, som finansieras genom Västra Götalandsregionens kraftsamling fullföljda studier. Genom kunskapsnoden stöttar vi verksamheter och kommuner i deras arbete för att fler barn och unga ska klara skolan.

Kontakt

Vi arbetar med såväl omfattande uppdrag med hela organisationer, som mer avgränsade insatser i enskilda grupper.

Vill du veta mer eller boka ett möte?
Kontakta John Nelander, utvecklingsledare.
031-335 51 41
john.nelander@goteborgsregionen.se

Rulla till toppen