Kompetensutveckling 

Området fullföljda studier är brett och omfattar en rad komplexa frågor. En riktad kompetensutvecklingsinsats kan bidra till att höja det allmänna kunskapsläget i verksamheten eller fördjupa kompetensen i specifika frågor. 

Våra processledare har lång erfarenhet av frågor som rör fullföljda studier, studieavbrott, närvaro och måluppfyllelse under lång tid. Vi planerar och genomför såväl större som mindre kompetensutvecklingsinsatser inom området. Det handlar om allt från att arrangera och leda workshops till längre utbildningar.

Kompetensutveckling – Fullföljda studier

Mer information

Kompetensutveckling till skolor och andra verksamheter erbjuds inom ramen för Göteborgsregionens kunskapsnod fullföljda studier. Kunskapsnoden finansieras genom Västra Götalandsregionens kraftsamling fullföljda studier. Genom kunskapsnoden stöttar vi verksamheter och kommuner i deras arbete för att fler barn och unga ska klara skolan.

Kontakt

Vi arbetar med såväl omfattande uppdrag med hela organisationer, som mer avgränsade insatser i enskilda grupper.

Vill du veta mer eller boka ett möte?
Kontakta John Nelander, utvecklingsledare.
031-335 51 41
john.nelander@goteborgsregionen.se

Rulla till toppen