Om oss

Kunskapsbanken fullfoljdastudier.se riktar sig till alla som arbetar för att stärka barn och ungas förutsättningar att fullfölja sina studier. Här finns forskning, tips på verksamma metoder och kunskap som du som arbetar inom till exempel skola, vård eller socialtjänst kan använda i din vardag.

Fakta, metoder och stöd 

På fullfoljdastudier.se kan du lära dig mer om viktiga begrepp, läsa aktuell forskning och ta del av andras erfarenheter. I kunskapsbanken finns allt från lärande exempel och verksamma modeller till verktyg och stödmaterial. Du hittar även metodmaterial och diskussionsunderlag att använda i personalgruppen. Vi hoppas att du ska hitta det du söker bland våra föreläsningar, webbinarier, reportage, poddar, filmer och artiklar. Har du frågor om innehållet? Eller vill du ha stöd i utvecklingsarbetet på din skola eller verksamhet? Hör gärna av dig!

Om fullfoljdastudier.se 

Mellan 2022 och 2024 driver Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund varsin delregional kunskapsnod inom området fullföljda studier. Kunskapsnoderna finansieras genom Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier. Syftet med kraftsamlingen är stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete kring barn och ungas förutsättningar för att fullfölja sina studier. Arbetet i kunskapsnoderna går ut på att stötta verksamheter och bidra till att utjämna skillnader i regionen bland annat genom att tillgängliggöra och sprida lärdomar, verktyg och metoder.

Kunskapsbankens innehåll är framtaget av kommunalförbunden inom ramen för kunskapsnoderna samt andra utvecklingsprojekt och satsningar som drivs tillsammans med medlemskommuner och samverkansaktörer.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om fullföljda studier, söker stöd för din verksamhets utvecklingsarbete eller vill dela med dig av material eller synpunkter till fullfoljdastudier.se.

info@fullfoljdastudier.se

Logotyp Göteborgsregionen
Rulla till toppen