Lärande i trygg miljö.

Trygghet och studiero

Elever behöver känna sig trygga för att kunna nå sina mål. Det handlar bland annat om bemötande, tillitsfulla relationer och lärmiljöer som främjar trygghet. Detta är ett arbete som kräver struktur, planering och uppföljning. 

Välj typ av innehåll
Etiketter
Metodmaterial
Metodmaterial

Interaktivt case om bemötande

Det här caset handlar om eleven Joel och riktar sig till personal i grund- och gymnasieskola. Caset är baserat på

Rapport
Rapport

Rapport om barnfattigdom

I den här rapporten lyfts forskning fram som bland annat visar på samband mellan hur lång perioden i fattigdom varit

Rapport
Rapport

Rapport om skolsegregation

Den här rapporten ger en bild av skolsegregationen i Sverige och av vad som krävs för att motverka segregation och

Rulla till toppen