Koll på läget: avsnitt 7

I poddserien Koll på läget får du möta personer från hela Sverige som har koll på läget inom fullföljda studier. I varje avsnitt bjuder läraren och utvecklingsledaren Henrik Krantz in forskare, författare och föreläsare till samtal om allt från samverkan till psykisk hälsa. Lyssna direkt här på sidan eller där du brukar lyssna på poddar.

"Vi har kommit längre när det gäller vuxnas arbetsmiljö än barns"

I det här avsnittet möter vi Sven Bölte, som är professor i barn och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet och föreståndare för KIND. Samtalet kretsar bland annat kring Svens forskning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kring didaktiska, sociala och fysiska perspektiv på skolans lärmiljö. Är det ett paradigmskifte på gång när det kommer till synen på elever med inlärningsproblematik? Och varför har vi kommit så mycket längre när det gäller individuella anpassningar i vuxnas arbetsmiljö än i barnens?
Publicerad 21 juni 2023.

Relaterade poddar

Podd
Podd

Koll på läget: ”Resiliens är inte ett personlighetsdrag”

I det här avsnittet tittar vi närmare på hur studiemotivation och meningsfullhet hänger ihop med elevers förutsättningar att klara skolan. Gästar gör Cecilia Thorsen som är docent i pedagogik. Hon hjälper oss bland annat att reda ut begreppet akademisk resiliens. Vad är det egentligen – och hur kan skolan arbeta för att stärka sina elevers resiliens?