Organisera för fullföljda studier.

Utvecklingsarbete

För att stärka alla elevers förutsättningar att fullfölja sina studier krävs ett systematiskt och planlagt arbete på flera nivåer. Det handlar om främjande insatser på generell nivå, förebyggande insatser riktade till individer eller grupper samt om åtgärdande insatser riktat till individer i komplexa situationer.

Välj typ av innehåll
Etiketter
Rulla till toppen