Koll på läget: avsnitt 4

I poddserien Koll på läget får du möta personer från hela Sverige som har koll på läget inom fullföljda studier. I varje avsnitt bjuder läraren och utvecklingsledaren Henrik Krantz in forskare, författare och föreläsare till samtal om allt från samverkan till psykisk hälsa. Lyssna på avsnittet här på sidan eller där du brukar lyssna på poddar.

"Låt eleverna bli förbättringsagenter"

I det här avsnittet pratar vi om skolans förbättringsarbete med Ulf Blossing från institutionen för pedagogik och specialpedagogik på Göteborgs universitet. Samtalet kretsar kring allt från kartläggning och uppföljning till begreppet agens. Vad säger forskningen om framgångsrika skolor? Kan skolkulturen göra förändring mindre läskigt? Och kommer vi någonsin kunna tackla utmaningarna vi står inför om vi inte gör eleverna delaktiga i förbättringsarbetet? 

Publicerad 15 maj 2023.

Relaterade poddar

Podd
Podd

Koll på läget: ”Resiliens är inte ett personlighetsdrag”

I det här avsnittet tittar vi närmare på hur studiemotivation och meningsfullhet hänger ihop med elevers förutsättningar att klara skolan. Gästar gör Cecilia Thorsen som är docent i pedagogik. Hon hjälper oss bland annat att reda ut begreppet akademisk resiliens. Vad är det egentligen – och hur kan skolan arbeta för att stärka sina elevers resiliens?