Psykisk hälsa

Forskningen visar att det finns en samband mellan psykisk hälsa och fullföljda studier. Därför är det främjande arbetet för alla elevers psykiska hälsa en viktig del av det breda arbetet för att fler elever ska klara skolan. 

Välj typ av innehåll
Etiketter
Rapport
Rapport

Rapport om barnfattigdom

I den här rapporten lyfts forskning fram som bland annat visar på samband mellan hur lång perioden i fattigdom varit

Rulla till toppen