NY KUNSKAPSBANK

Metoder, forskning och lärande exempel

Den här kunskapsbanken är till för dig som jobbar med att stärka barn och ungas förutsättningar att fullfölja sina studier. Här hittar du kunskapsfördjupningar, lärande exempel och förslag på metoder som du kan använda direkt i din vardag. Att klara grundskolan, bli behörig till gymnasiet och avsluta sin utbildning skapar förutsättningar för en bra framtid. 

Tillsammans kan vi jobba för att fler ska klara skolan.  

Utforska kunskapsbanken

I kunskapsbanken hittar du metodmaterial, forskning, reportage och filmer kring ämnen som närvaro, skolanknytning och framgångsrik undervisning.

Statistik över behörighet visar att läget är oförändrat

Skolverkets nya statistik visar att slutbetygen för årets niondeklassare ligger på ungefär samma nivå som föregående år.  I våras blev 85,2 procent av eleverna som gick ut grundskolan behöriga, jämfört med 85,0 procent år 2022.

Utbildning – Fullföljda studier

Populärt just nu

Kunskapsbanken riktar sig till lärare, rektorer, kuratorer, socionomer och vårdpersonal – kort sagt alla som i sin vardag arbetar för att fler unga ska klara skolan. Innehållet fylls hela tiden på med nytt material. Här hittar du några av de material som andra tittar extra mycket på just nu.

Metodmaterial
Metodmaterial

Stöd för arbetet med apl i anpassad gymnasieskola

Unga med intellektuell funktionsnedsättning är en av de grupper som idag står längst från arbetsmarknaden. Syftet med det här materialet är att stötta gymnasiesärskolans arbete med apl så att fler elever kan närma sig ett arbetsmarknaden.

Film
Film

Prao och framtidsdrömmar

Prao kan stärka kopplingen mellan skola och framtid. I den här filmen berättar två elever om sin praotid – och om sina framtidsdrömmar.

Podd
Podd

Koll på läget: ”Resiliens är inte ett personlighetsdrag”

I det här avsnittet tittar vi närmare på hur studiemotivation och meningsfullhet hänger ihop med elevers förutsättningar att klara skolan. Gästar gör Cecilia Thorsen som är docent i pedagogik. Hon hjälper oss bland annat att reda ut begreppet akademisk resiliens. Vad är det egentligen – och hur kan skolan arbeta för att stärka sina elevers resiliens?

Podden Koll på läget

I den här poddserien får du möta forskare, föreläsare, författare och andra med riktigt bra koll på läget inom fullföljda studier. Först ut är psykologen och författaren Malin Gren Landell.

Omvärldsbevakning

Det händer mycket inom området fullföljda studier. Här kan du hålla dig uppdaterad kring nyheter, forskning och aktuella satsningar.

Webbinarium om motivation och framtidstro 

Den 22 november är det dags för det tredje webbinariet i serien Samling fullföljda studier. Fyrbodals kommunalförbund berättar om sin satsning på digitala yrkesambassadörer.

Kompetensutveckling – Fullföljda studier

Kom igång med EWS

Early warning systems (EWS) är ett verktyg som används för att identifiera elever i riskzon och för att kunna sätta in rätt åtgärder i tid. Här har vi samlat allt filmer, mallar och annat material kring EWS. 

Känner du till insatspyramiden?

Arbetet med att stärka elevers förutsättningar för fullföljda studier behöver ske på flera nivåer. Insatspyramiden beskriver främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Utforska ämnesområde

Håll dig uppdaterad

Det händer mycket inom området fullföljda studier. Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev. Då får du omvärldsbevakning, tips på metoder och annat matnyttigt, rakt in i din inkorg.

Rulla till toppen