Fler elever ska klara skolan.

NY KUNSKAPSBANK

Metoder, forskning och lärande exempel

Den här kunskapsbanken är till för dig som jobbar med att stärka barn och ungas förutsättningar att fullfölja sina studier. Här hittar du kunskapsfördjupningar, lärande exempel och förslag på metoder som du kan använda direkt i din vardag. Att klara grundskolan, bli behörig till gymnasiet och avsluta sin utbildning skapar förutsättningar för en bra framtid. 

Tillsammans kan vi jobba för att fler ska klara skolan.  

Utforska kunskapsbanken

I kunskapsbanken hittar du metodmaterial, forskning, reportage och filmer kring ämnen som närvaro, skolanknytning och framgångsrik undervisning.

Webbinarium – arbeta aktivt med övergångar 

Den 22 maj är det dags för nästa webbinarium i serien Samling fullföljda studier. Den här gången ligger fokus på hur skolan kan stötta elever inför övergången till gymnasieskolans introduktionsprogram

Kompetensutveckling – Fullföljda studier

Vad påverkar ungas förutsättningar att klara skolan? 

Elevers förutsättningar att nå gymnasiebehörighet och fullfölja sina studier påverkas av många olika faktorer. Det handlar om både strukturella och individuella faktorer som samspelar med varandra.  Ju starkare skolanknytning, desto bättre förutsättningar har eleven att fullfölja sina studier. 

 

Utbildning – Fullföljda studier

Populärt just nu

Kunskapsbanken riktar sig till lärare, rektorer, kuratorer, socionomer och vårdpersonal – kort sagt alla som i sin vardag arbetar för att fler unga ska klara skolan. Innehållet fylls hela tiden på med nytt material. Här hittar du några av de material som andra tittar extra mycket på just nu.

Föreläsning
Föreläsning

Digital halvdagskonferens om närvarofrämjande arbete 

För att främja närvaro och förebygga frånvaro i skolan krävs ett systematiskt arbete. Vad finns det för goda exempel och vad säger forskningen? Den 15 augusti bjuder Kunskapsnod fullföljda studier Sjuhärad in till en digital halvdagskonferens om att arbeta närvarofrämjande.

Artikel
Artikel

En uppväxt fri från våld

Jämställdhet och barns integritet är viktiga pusselbitar i arbetet för att förebygga våld. Nu arbetar förskolor, skolor och fritidshem i Tanum och Uddevalla i projektet ”En uppväxt fri från våld” för att utveckla verksamheterna så att fler barn ska få en trygg uppväxt.

Artikel
Artikel

EU-valet sätter demokrati och framtidstro på agendan 

Den 6-9 juni är det val till i Europaparlamentet och i många skolor pågår just nu skolval för att uppmärksamma detta. Ta del av handledningsmaterialet EU är din vardag och få vägledning i arbetet med att engagera unga i frågor som rör EU, politik och demokrati.

Podden Koll på läget

I den här poddserien får du möta forskare, föreläsare, författare och andra med riktigt bra koll på läget inom fullföljda studier. 

Omvärldsbevakning

Det händer mycket inom området fullföljda studier. Här kan du hålla dig uppdaterad kring nyheter, forskning och aktuella satsningar.

Kom igång med EWS

Early warning systems (EWS) är ett verktyg som används för att identifiera elever i riskzon och för att kunna sätta in rätt åtgärder i tid. Här har vi samlat allt filmer, mallar och annat material kring EWS. 

Känner du till insatspyramiden?

Arbetet med att stärka elevers förutsättningar för fullföljda studier behöver ske på flera nivåer. Insatspyramiden beskriver främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Utforska ämnesområde

Håll dig uppdaterad

Det händer mycket inom området fullföljda studier. Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev. Då får du omvärldsbevakning, tips på metoder och annat matnyttigt, rakt in i din inkorg.

Rulla till toppen