Samling Fullföljda studier

Här hittar du webbinarierna som ingår i serien Samling fullföljda studier. Serien görs gemensamt av kommunalförbunden i Boråsregionen, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Skaraborg inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier.

Övergången från grundskola till introduktionsprogram

I detta webbinarie får du veta mer om hur elevers behov och utmaningar i övergångsprocessen kan kartläggas och om hur lärare, skolledare, elever och vårdnadshavare kan samverka i utvecklingsarbetet. Ta del av best practices och konkreta strategier som visat sig vara effektiva.

Medverkar gör Peter Kristensson, programansvarig och förstelärare vid yrkesintroduktion på Lerums gymnasium. Tillsammans med sina kollegor leder han ett lokalt delprojekt inom ramen för satsningen Skolanknytning och närvaro, som finansieras av ESF.

Webbinarium inspelat 22 maj2024.

Pojkar och framtidstro

Alla har rätt till en bra start i livet, god hälsa, utbildning och framtidstro. Men många gånger har barnen redan från start olika förutsättningar i livet. I det akademiska systemet märks det bland annat genom att pojkar tenderar att underprestera jämfört med flickor.

Insatser tidigt i livet kan utjämna skillnader och vara helt avgörande i ett barns liv. Men hur gör vi då? I seminariet undersöks detta tillsammans med Fredrik Zimmerman, fil.dr. inom barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Webbinarium inspelat 20 mars 2024.

Frisk- och riskfaktorer

Hur gör man för att fatta beslut som gynnar alla barn? Hur kan vi arbeta tillsammans för att komplettera stödet barnen får hemifrån, och på så sätt stärka deras möjligheter till ett gott liv? 

I det här webbinariet får du höra forskaren Camilla Pettersson berätta om hur beslutsfattare kan arbeta för att gynna barns uppväxtvillkor.

Webbinarium inspelat 7 februari 2024.

Digitala yrkesambassadörer

Ett sätt för skolan att arbeta med den vida studie- och yrkesvägledningen är genom yrkesambassadörer som inspirerar eleverna genom digitala besök i klassrummet.

I det här webbinariet får du veta mer om hur mötet med yrkesambassadörer kan öka elevers motivation. Marcus Svensson från Hälsokällan vid Fyrbodal berättar om satsningen på yrkesambassadörer och om insikter från arbetet. 

Webbinarium inspelat 22 november 2023.

Skolanknytning

Skolanknytning handlar om hur involverad eller distanserad en elev är i skolan och sitt skolarbete. Att stärka elevers skolanknytning är en viktig del i arbetet med att fler ska trivas i skolan och fullfölja sina studier.

I det här webbinariet får du veta mer om hur skolan kan arbeta för att stärka skolanknytningen hos alla sina elever. Du får också ta del av aktuell forskning och konkreta tips för arbetet. Medverkar gör Lina Häger, processledare på Göteborgsregionen kring fullföljda studier.

Webbinarium inspelat 6 september 2023.

Samverkan för ökad närvaro

Orsakerna till problematisk skolfrånvaro varierar och kan ofta vara komplexa. Samverkan mellan skola och socialtjänst är många gånger en viktig pusselbit till lösningen.

I det här webbinariet får du ta del av erfarenheter och lärdomar från Annica Elf och Sara Åqvist som arbetar i Team Domino. Teamet består av medarbetare från individ- och familjeomsorgsförvaltningen och grundskoleförvaltningen i Borås stad som tillsammans arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande med skolornas närvaroarbete.

Webbinarium inspelat 3 maj 2023.