Webbinarium om pojkar och framtidstro

Ta del av ett webbinarium som handlar om en av skolans stora utmaningar – att pojkar som grupp presterar sämre än flickor och att många pojkar går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Webbinariet ingår i webbinarieserien Samling Fullföljda studier och sändes 20 mars 2024.

Alla har rätt till en bra start i livet, god hälsa, utbildning och framtidstro. Men många gånger har barnen redan från start olika förutsättningar i livet. I det akademiska systemet märks det bland annat genom att pojkar tenderar att underprestera jämfört med flickor.

Insatser tidigt i livet kan utjämna skillnader och vara helt avgörande i ett barns liv. Men hur gör vi då? Det undersöker vi i det här seminariet, tillsammans med Fredrik Zimmerman, fil.dr. inom barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Fredrik Zimmerman delar med sig om insikter och erfarenheter kring flickor och pojkars skillnader i skolförmåga. Han ger även exempel på förskolor och skolor som arbetat för att få pojkar att prestera bättre – samtidigt som flickor får en bättre skolvardag. 

Målgrupp

Informationen är främst riktad till dig som fattar beslut som påverkar barn och unga, exempelvis politiker i utbildningsnämnder, socialnämnder och kommunfullmäktige. Informationen kommer att vara relevant även för dig som arbetar med att verkställa beslut som rör barn och unga, till exempel tjänstepersoner och yrkesverksamma som möter barn och unga i ditt arbete.

Mer information

Webbinariet ingår i serien Samling fullföljda studier. Serien görs gemensamt av kommunalförbunden i Boråsregionen, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Skaraborg inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier.

Relaterat material

Föreläsning

Webbinarium om övergångar

22 maj är det dags för nästa webbinarium i serien Samling fullföljda studier. Den här gången ligger fokus på hur skolan kan stötta elever inför övergången till gymnasieskolans introduktionsprogram.