Samverkan för ökad närvaro

Orsakerna till problematisk skolfrånvaro varierar och kan ofta vara komplexa. Samverkan mellan skola och socialtjänst är många gånger en viktig pusselbit till lösningen.

I det här webbinariet får du ta del av erfarenheter och lärdomar från  Annica Elf och Sara Åqvist som arbetar i Team Domino. Teamet består av medarbetare från individ- och familjeomsorgsförvaltningen och grundskoleförvaltningen i Borås stad. Tillsammas arbetar de främjande, förebyggande och åtgärdande med skolornas närvaroarbete. De stöttar skola och socialtjänst bland annat genom handledning, utbildning och processtöd. 

Klicka på bilden nedan för att komma till filmen. Filmen öppnas i en ny flik. 

Bild från video

Om webbinariet

Det här webbinariet är först ut i serien Samling fullföljda studier. Avsnittet spelades in i maj 2023. Webbinarieserien Samling fullföljda studier görs gemensamt av de delregionala kunskapsnoder för fullföljda studier som finansieras av Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier. Kunskapsnoderna finns i Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad Boråsregionen. 

Relaterat material

Film
Film

Samverkan med individen i centrum

När olika förvaltningar och aktörer ska samverka är det viktigt att arbetet utgår från individens behov. Men hur fungerar det i praktiken?