Webbinarium – arbeta aktivt med övergångar

22 maj är det dags för nästa webbinarium i serien Samling fullföljda studier. Den här gången ligger fokus på hur skolan kan stötta elever inför övergången till gymnasieskolans introduktionsprogram.

Medverkar gör Peter Kristensson som är programansvarig och förstelärare vid yrkesintroduktion på Lerums gymnasium. Tillsammans med sina kollegor leder han ett lokalt delprojekt inom ramen för satsningen Skolanknytning och närvaro, som finansieras av ESF.

Under webbinariet berättar Peter om projektets arbete med att förbättra övergången mellan grundskolan och introduktionsprogrammen. Du får veta mer om hur elevers behov och utmaningar i övergångsprocessen kan kartläggas och om hur lärare, skolledare, elever och vårdnadshavare kan samverka i utvecklingsarbetet. Du får också ta del av best practices och konkreta strategier som visat sig vara effektiva under projektets gång.

När: 22 maj, kl. 15.30-16.15

Var: Digitalt, ingen anmälan krävs

Målgrupp: Skolpersonal samt andra yrkesverksamma som möter barn och unga.

Mer information

Webbinariet ingår i serien Samling fullföljda studier. Serien görs gemensamt av kommunalförbunden i Boråsregionen, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Skaraborg inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier.

Samling fullföljda studier

Ta del av fler webbinarier i serien Samling fullföljda studier.

 

Frisk- och riskfaktorer  

Olika barn har olika gott stöd hemifrån.  Genom att identifiera frisk- och riskfaktorer kan skola och andra verksamheter öka förutsättningarna till goda uppväxtvillkor för fler barn. 

Klicka här för att se webbinariet

Digitala yrkesambassadörer

Ett sätt för skolan att arbeta med den vida studie- och yrkesvägledningen är genom yrkesambassadörer som inspirerar eleverna genom digitala besök i klassrummet.

Klicka här för att se webbinariet

Skolanknytning

Skolanknytning handlar om hur involverad eller distanserad en elev är i skolan och sitt skolarbete.

Klicka här för att se webbinariet

Samverkan för ökad närvaro

Orsakerna till problematisk skolfrånvaro varierar och kan ofta vara komplexa. Samverkan mellan skola och socialtjänst är många gånger en viktig pusselbit till lösningen.

Klicka här för att se webbinariet