Interaktivt case om överlämningar

Det är viktigt att barn och elever får en trygg övergång mellan skolor och skolformer.  Det här caset handlar om eleven Mariam som ska börja på en ny skola efter sommarlovet. Vilka insatser krävs för att skolan ska kunna ta emot Mariam på bästa sätt?

För att skapa trygga övergångar krävs samverkan och fungerande rutiner. Det kan handla om rutiner för att skapa aktuell och saklig dokumentation eller om arbetet med delaktighet för elever och vårdnadshavare.

Det här caset riktar sig till personal i grund- och gymnasieskola.  Du som spelar möts av olika situationer som ger tillfälle att reflektera över bland annat systematik och rutiner kring övergångar. 

Så här spelar du

När du klickar på knappen nedan öppnas caset i en ny flik. När caset startat tar du del av en berättelse genom text, bild och ljud. Du tar dig framåt i berättelsen genom att göra olika val. Du kan spela ensam, tillsammans med kollegor eller som en del av ett större kompetensutvecklingssammanhang. Caset avslutas med ett antal frågor som kan användas som underlag för vidare diskussioner om övergångar.
 

Mer fakta: 

Interaktiva case är ett sätt att skapa förutsättningar för gemensamt lärande i arbetsgruppen. Diskussionerna som uppstår när gruppen  tillsammans resonerar kring den fiktiva situationen i caset kan leda till ökad samsyn kring viktiga frågor i den egna verksamheten.

Case Mariam har tagits fram av Göteborgsregionen i samarbete med lärare och personal från elevhälsoteam. Innehållet är baserat på verkliga händelser

Relaterat material

Metodmaterial
Metodmaterial

Analys av elevers närvaro, frånvaro och måluppfyllelse

Vilka insatser behöver göras för att öka likvärdigheten på skolan? Att systematiskt kartlägga och följa upp elevers frånvaro, närvaro och kunskapsutveckling är ett sätt för skolor att lyckas bättre med att identifiera verksamma insatser.