Koll på läget: avsnitt 3

Podden Koll på läget utforskar olika aspekter av det främjande arbetet för fullföljda studier. Det här avsnittet handlar om hur skolan kan arbeta aktivt och systematiskt med att analysera närvarostatistik och andra underlag om exempelvis elevens akademiska progression och mående. 

"Elever som inte klarar av skolan känner skam"

Ungas psykiska ohälsa ökar – vad beror det på? Den frågan tar sig Henrik an tillsammans med Linda Hiltunen som är lektor i sociologi på institutionen för samhällsstudier på Linnéuniversitetet. Utgångspunkt för samtalet är Lindas avhandling Lagom perfekt, där unga själva får berätta om orsakerna till psykisk ohälsa och om hur de ser på samhällets krav på prestationer.  

Publicerad 2 maj 2023.

Relaterade poddar

Podd
Podd

Koll på läget: ”Resiliens är inte ett personlighetsdrag”

I det här avsnittet tittar vi närmare på hur studiemotivation och meningsfullhet hänger ihop med elevers förutsättningar att klara skolan. Gästar gör Cecilia Thorsen som är docent i pedagogik. Hon hjälper oss bland annat att reda ut begreppet akademisk resiliens. Vad är det egentligen – och hur kan skolan arbeta för att stärka sina elevers resiliens?