Koll på läget: avsnitt 3

Podden Koll på läget utforskar olika aspekter av det främjande arbetet för fullföljda studier. Det här avsnittet handlar om hur skolan kan arbeta aktivt och systematiskt med att analysera närvarostatistik och andra underlag om exempelvis elevens akademiska progression och mående. 

"Elever som inte klarar av skolan känner skam"

Ungas psykiska ohälsa ökar – vad beror det på? Den frågan tar sig Henrik an tillsammans med Linda Hiltunen som är lektor i sociologi på institutionen för samhällsstudier på Linnéuniversitetet. Utgångspunkt för samtalet är Lindas avhandling Lagom perfekt, där unga själva får berätta om orsakerna till psykisk ohälsa och om hur de ser på samhällets krav på prestationer.  

Publicerad 2 maj 2023.

Relaterade poddar

Podd
Podd

Koll på läget: ”Det är ingen som väljer att misslyckas i skolan”

I det här avsnittet tittar vi närmare på utmaningar och lösningar som rör pojkars prestationer i skolan. Fredrik Zimmerman, fil.dr. inom barn- och ungdomsvetenskap, delar med sig av sina insikter och erfarenhet om varför pojkar tenderar att underprestera jämfört med flickor i det akademiska systemet.

Podd
Podd

Koll på läget: ”13 år i ett sträck i skolan kan förmodligen inte passa alla”

I detta avsnitt träffar vi Martin Hugo, forskare och tidigare grundskollärare, som delar med sig av sina insikter om utbildning för marginaliserade elevgrupper. Martin tar upp vikten av att skapa en meningsfull och relevant skola för dessa elever och diskuterar hur relationell pedagogik kan bidra till att öka deras motivation och engagemang.

Podd
Podd

Koll på läget: ”Det finns en hel del vi kan göra i lärmiljön när det kommer till övergångar”

I det här avsnittet får vi möta Anna Borg, specialpedagog och författare som arbetar inom skolutveckling med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Anna har full koll på läget när det kommer till övergångar i skolmiljö, men vad menar vi egentligen med begreppet övergångar och hur kan vi på ett systematiskt sätt gå från planering till verkstad för en ökad trygghet för alla elever?