Nationell kartläggning ska minska elevfrånvaro

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga elevers frånvaro i de obligatoriska skolformerna. Enligt skolminister Lotta Edholm är utredningen ett sätt att få kunskap om elevers frånvaro och kunna följa utvecklingen. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet i december 2024.

Regeringen beskriver elevers frånvaro från de obligatoriska skolformerna som ”ett stort problem”, samtidigt som kunskapen om frånvarons omfattning brister. Det är bakgrunden till att man nu gett Skolverket i uppdrag att kartlägga elevfrånvaron.

I november tillsattes en utredning för att ta fram förslag kring trygghet och studiero. Där ingår även att lämna förslag om ett nationellt frånvaroregister. Eftersom det kan dröja tills detta register är på plats är den kartläggning som Skolverket nu ska genomföra en möjlighet att få mer kunskap om läget kring elevfrånvaron i landet redan nu. Det uppger skolminister Lotta Edholm i ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.

Anledningen till att regeringen vill följa  utvecklingen är för att kunna vidta  åtgärder som behövs för att minska elevfrånvaron, uppger skolmininstern.

2021 gjorde Skolverket en nationell kartläggning av elevfrånvaro i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Den kartläggningen som nu ska genomföras ska ge en uppföljande nationell bild över omfattningen av elevfrånvaron sedan dess.

 

Relaterat material

Artikel
Artikel

Med Textäventyr blev berättandet enkelt och roligt

En viktig del av undervisningen i svenska är att elever ska få möjlighet att uttrycka sig i skrift och hitta läsglädje. För elever på Svenska skolan i London blev verktyget Textäventyr en ingång till ett kreativt projekt som gjorde skrivandet enkelt och spännande. 

Artikel
Artikel

En uppväxt fri från våld

Jämställdhet och barns integritet är viktiga pusselbitar i arbetet för att förebygga våld. Nu arbetar förskolor, skolor och fritidshem i Tanum och Uddevalla i projektet ”En uppväxt fri från våld” för att utveckla verksamheterna så att fler barn ska få en trygg uppväxt.

Artikel
Artikel

EU-valet sätter demokrati och framtidstro på agendan 

Den 6-9 juni är det val till i Europaparlamentet och i många skolor pågår just nu skolval för att uppmärksamma detta. Ta del av handledningsmaterialet EU är din vardag och få vägledning i arbetet med att engagera unga i frågor som rör EU, politik och demokrati.

Fakta

  • Uppdraget om kartläggning ges till Skolverket

     inom ramen för myndighetens regleringsbrev för 2024.

  • Kartläggningen ska ge en uppföljande nationell bild över omfattningen av elevfrånvaron sedan Skolverkets kartläggning 2021.

  • Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 20 december 2024.