Nationell kartläggning ska minska elevfrånvaro

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga elevers frånvaro i de obligatoriska skolformerna. Enligt skolminister Lotta Edholm är utredningen ett sätt att få kunskap om elevers frånvaro och kunna följa utvecklingen. Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet i december 2024.

Regeringen beskriver elevers frånvaro från de obligatoriska skolformerna som ”ett stort problem”, samtidigt som kunskapen om frånvarons omfattning brister. Det är bakgrunden till att man nu gett Skolverket i uppdrag att kartlägga elevfrånvaron.

I november tillsattes en utredning för att ta fram förslag kring trygghet och studiero. Där ingår även att lämna förslag om ett nationellt frånvaroregister. Eftersom det kan dröja tills detta register är på plats är den kartläggning som Skolverket nu ska genomföra en möjlighet att få mer kunskap om läget kring elevfrånvaron i landet redan nu. Det uppger skolminister Lotta Edholm i ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet.

Anledningen till att regeringen vill följa  utvecklingen är för att kunna vidta  åtgärder som behövs för att minska elevfrånvaron, uppger skolmininstern.

2021 gjorde Skolverket en nationell kartläggning av elevfrånvaro i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Den kartläggningen som nu ska genomföras ska ge en uppföljande nationell bild över omfattningen av elevfrånvaron sedan dess.

 

Relaterat material

Artikel
Artikel

Därför är det viktigt att arbeta med övergångar

Livet, vardagen och skolgången är fulla av övergångar. För vissa elever kan övergångar vara så svåra att hantera att de lägger hinder i vägen för skolgången. Genom att planera för övergångar och stötta de elever som behöver extra stöd kan skolor förbättra elevernas förutsättningar att fullfölja sina studier.

Artikel
Artikel

Skolverkets nya siffror över behörigheten

Skolverkets nya statistik visar att slutbetygen för årets niondeklassare ligger på ungefär samma nivå som föregående år. I våras var det 85,2 procent av eleverna som gick ut grundskolan som blev behöriga.

Fakta

  • Uppdraget om kartläggning ges till Skolverket

     inom ramen för myndighetens regleringsbrev för 2024.

  • Kartläggningen ska ge en uppföljande nationell bild över omfattningen av elevfrånvaron sedan Skolverkets kartläggning 2021.

  • Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast den 20 december 2024.