Så kan dialogtorg stärka elevernas röster

Göteborgsregionen (GR) genomförde under våren 2024 två dialogtorg på högstadieskolorna Da Vinciskolan i Ale kommun och Almåsskolan i Mölndal. Initiativet är en del av GR:s pågående utvecklingsarbete inom det ESF-finansierade projektet Skolanknytning och närvaro.

Dialogtorg är en metod som ger elever möjlighet att uttrycka sina åsikter, kunskaper och funderingar om skola och utbildning. Genom metoden samlas elevernas röster in i syfte att skapa bättre förståelse för och kunskap om deras uppfattning om skolan.

Under vårens dialogtorg organiserades diskussioner i fyra olika stationer, som utgick från olika aspekter av begreppet skolanknytning.

På Da Vinciskolan i Ale fick elever från årskurs sju diskutera frågor om lärande och studier, framtidsmål, skolmiljö och motivation. En av stationerna fokuserade på vilket skolämne eleverna tyckte mest om och varför. Vid en annan station diskuterades vad som motiverar elever att gå till skolan och hur ett bra schema skulle kunna se ut. Eleverna svarade bland annat:

”Det blir kul om man förstår. Hur läraren förklarar är viktigt. Om man ber om hjälp och läraren förklarar på samma sätt igen kan man tappa lusten.”

På Almåsskolan i Mölndal genomfördes ett dialogtorg med liknande upplägg. Eleverna diskuterade bland annat kortsiktiga och långsiktiga mål med skolgången och hur skolan kan bidra till deras framtid. De diskuterade även vad som kan göras för att skapa en god stämning i klassen och hur skolan kan bli en plats där alla trivs. Några av svaren var:

”Utan utbildning – vad ska man då göra i framtiden?”

”Jag vill kunna välja gymnasium, komma in på den skola som jag vill, skaffa det jobb man vill, göra något man tycker är roligt. Träffa en partner, gifta sig, skaffa familj. Man kan liksom välja, man har inte några begränsningar på grund av betyg.”

”Man får en press på sig själv. Man måste vara perfekt. Vi är i puberteten, vi är trötta. Vi går igenom perioder som gör att det kan vara jobbigt att gå till skolan. Vi behöver mer hjälp om vi missar något.”

Varför dialogtorg?

Dialogtorg syftar till att stärka elevernas delaktighet i frågor kopplade till deras skolgång. Upplägget bygger på metoden demokratitorg, som GR arbetat med runtom i Västra Götalandsregionen i många års tid. Syftet är att skolor och kommuner, genom att lyssna på elevernas röster, ska kunna anpassa sina verksamheter för att bättre möta elevernas behov och förväntningar. Dokumentationen från samtalen kan också fungera som ett underlag i det systematiska arbetet framåt.

– Att göra sin röst hörd är en mänsklig rättighet och något vi vill främja bland våra elever, säger Rasmus Jonsson, projektledare på GR. Det handlar inte bara om att förbättra skolan, utan också om att inspirera till mer engagemang och ansvarstagande bland eleverna.

Vägen framåt

Dialogtorgen följs upp genom att GR analyserar den insamlade informationen och använder den som underlag för skolutvecklingsarbetet. Dokumentationen från diskussionerna är helt anonymiserad. Dialogtorgen som genomfördes under våren var en del av en pilotstudie där metoden testas för att på sikt kunna användas vid fler skolor i regionen. Skolorna som deltar i satsningen gör det inom ramen för sitt arbete med att förbättra skolmiljön och öka elevernas trivsel och engagemang.

Läs mer här

Relaterat material