Koll på läget: ”Det blir mer lättpratat på skolan”

Koll på läget: avsnitt 5

I poddserien Koll på läget får du möta personer från hela Sverige som har koll på läget inom fullföljda studier. I varje avsnitt bjuder läraren och utvecklingsledaren Henrik Krantz in forskare, författare och föreläsare till samtal om allt från samverkan till psykisk hälsa. Lyssna direkt här på sidan eller där du brukar lyssna på poddar.

"Det blir mer lättpratat på skolan"

Elevhälsan arbetar systematiskt med att mäta, väga och vaccinera elever och är vana att ställa frågor kring exempelvis kost och motion. Men hur ser det när det kommer till samtal som rör sexuell utsatthet – något som i högsta grad kan påverka elevers hälsa och skolresultat? I det här avsnittet pratar Henrik med Sofia Hammarström som varit med och tagit fram (och även disputerat inom) metoden SEXIT. SEXIT består bland annat av ett frågeformulär för att prata med unga om sexuell riskutsatthet och erfarenhet av våld. I skrivande stund har närmare 300 skolsköterskor och kuratorer utbildats inom metoden.
Publicerad 1 juni 2023.

Relaterade poddar

Podd
Podd

Koll på läget: ”Resiliens är inte ett personlighetsdrag”

I det här avsnittet tittar vi närmare på hur studiemotivation och meningsfullhet hänger ihop med elevers förutsättningar att klara skolan. Gästar gör Cecilia Thorsen som är docent i pedagogik. Hon hjälper oss bland annat att reda ut begreppet akademisk resiliens. Vad är det egentligen – och hur kan skolan arbeta för att stärka sina elevers resiliens?