Koll på läget: ”Samhället behöver lyssna lite mer på unga”

Koll på läget: avsnitt 6

I poddserien Koll på läget får du möta personer från hela Sverige som har koll på läget inom fullföljda studier. I varje avsnitt bjuder läraren och utvecklingsledaren Henrik Krantz in forskare, författare och föreläsare till samtal om allt från samverkan till psykisk hälsa. Lyssna direkt här på sidan eller där du brukar lyssna på poddar.

"Samhället behöver lyssna lite mer på unga"

Utbildning är en demokratifråga. Det säger Urban Strandberg, docent och universitetslektor i statsvetenskap på Göteborgs Universitet. I det här avsnittet samtalar han med Henrik Krantz om varför samhället behöver bli bättre på att ta in ungas perspektiv. Urban Strandberg berättar också om organisationen International Youth Think Tank som han varit med och startat. Dessutom får du höra mer om begreppet innovativ demokrati, om hur motivation hänger ihop med meningsfullhet och om varför unga presterar bättre och har roligare ju svårare uppgifter de får.
Publicerad 14 juni 2023.

Relaterade poddar

Podd
Podd

Koll på läget: ”Resiliens är inte ett personlighetsdrag”

I det här avsnittet tittar vi närmare på hur studiemotivation och meningsfullhet hänger ihop med elevers förutsättningar att klara skolan. Gästar gör Cecilia Thorsen som är docent i pedagogik. Hon hjälper oss bland annat att reda ut begreppet akademisk resiliens. Vad är det egentligen – och hur kan skolan arbeta för att stärka sina elevers resiliens?