Ny film ska stärka sfi-elevers kunskap om studie- och yrkesvägledning

Vuxenstuderande har rätt till studie- och yrkesvägledning. Det gäller inte minst på sfi, där eleverna ofta behöver stöd för att navigera i det svenska arbetslivet och dess villkor. Trots det visar undersökningar att kännedomen om studie- och yrkesvägledning är låg bland många sfi-elever. För att motverka detta har en ny film tagits fram. 

Filmen riktar sig till elever och visar olika aspekter av studie- och yrkesvägledning på sfi. I filmen medverkar studerande och personal på sfi i autentiska vägledningssituationer, både i klassrummet och i enskilda samtal med en vägledare.

– Vi hoppas att den här filmen kan bidra till att stärka sfi-elevers kännedom om studie- och yrkesvägledning men också på sikt öka tillgängligheten till vägledning, säger Amir Fikic, projektledare på Göteborgsregionen som arbetat med filmen inom ramen för projektet Stärkt vuxenutbildning för nyanlända. 

Rusta inför framtiden

Studie- och yrkesvägledning på sfi kan handla om att reflektera över tidigare kompetenser och bli rustad inför framtida val. Det kan också handla om att få ökad kunskap om det svenska arbetslivet och dess villkor och få stöd i att planera sina studier och fatta framtida beslut.

– När man är ny i ett land kan frågor som rör framtiden, studier och yrkesval vara svåra att navigera i. Därför är det viktigt att känna till att man har rätt till vägledning, säger Amir Fikic.

Översätts till fem språk

Just nu översätts filmen till arabiska, persiska, somaliska, tigrinja och engelska. Dessa språkversioner släpps under våren 2024. 

Om projektet Stärkt vuxenutbildning för nyanlända

Projektets syfte är att stärka kvaliteten i medverkande kommuners vuxenutbildning. Arbetet sker dels genom att stärka kvaliteten inom kombinerat yrkesvux, dels genom att öka kunskapen om, och tillgänglighet till studie- och yrkesvägledning.

Projektet medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Läs mer om projektet här 

Relaterat material

Föreläsning
Film

Samverkan för ökad närvaro

I det första avsnittet av webbinarieserien Samling fullföljda studier medverkar Team Domino från Borås stad. De berättar sitt samverkansarbete mellan förvaltningarna.

Film
Film

Prao och framtidsdrömmar

Prao kan stärka kopplingen mellan skola och framtid. I den här filmen berättar två elever om sin praotid – och om sina framtidsdrömmar.

Film
Film

Samverkan med individen i centrum

När olika förvaltningar och aktörer ska samverka är det viktigt att arbetet utgår från individens behov. Men hur fungerar det i praktiken?