EU-valet sätter demokrati och framtidstro på agendan

I många skolor pågår skolval för att uppmärksamma valet till Europaparlamentet den 6-9 juni. Nu har Göteborgsregionen tagit fram ett handledningsmaterial för att ge vägledning i arbetet med att engagera unga i frågor som rör EU, politik och demokrati.

Omslag till lärarhandledningen EU är din vardag med en bild på glada ungdomar.

Hur hänger elevernas syn på demokrati ihop med deras syn på framtiden? Hur tänker de om sina möjligheter att påverka samhället och sina egna liv? 

I den internationella studien ICCS, som undersöker elevers kunskaper, attityder och engagemang i demokrati- och samhällsfrågor, har svenska åttondeklassare överlag goda resultat – men i den senaste omgången, från 2022, märktes en nedgång  jämfört med tidigare år. Studien visade också på en ökande spridning mellan hög- och lågpresterande elever samt förändrade attityder kring samhällsinstitutioner och jämställdhet. 

Skolan spelar en viktig roll i att förbereda elever för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle. Att lära sig mer om exempelvis EU:s roll och påverkan kan göra undervisningen mer relevant och ge eleverna större förståelse för hur skolan hänger ihop med samhället. Det kan stärka elevernas motivation och ge en känsla av att deras röst och handlingar spelar roll. 

Nu har Göteborgsregionen tagit fram handledningsmaterialet EU är din vardag på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Materialet ska ge stöd, inspiration och vägledning i arbetet med att engagera unga i frågor som rör EU, politik och demokrati. Handledningen riktar sig till högstadiet och gymnasiet och fungerar lika bra före valet som efter. 

Relaterat material

Artikel
Artikel

Med Textäventyr blev berättandet enkelt och roligt

En viktig del av undervisningen i svenska är att elever ska få möjlighet att uttrycka sig i skrift och hitta läsglädje. För elever på Svenska skolan i London blev verktyget Textäventyr en ingång till ett kreativt projekt som gjorde skrivandet enkelt och spännande. 

Artikel
Artikel

En uppväxt fri från våld

Jämställdhet och barns integritet är viktiga pusselbitar i arbetet för att förebygga våld. Nu arbetar förskolor, skolor och fritidshem i Tanum och Uddevalla i projektet ”En uppväxt fri från våld” för att utveckla verksamheterna så att fler barn ska få en trygg uppväxt.