KAA-konferens med fokus på att minska utanförskapet bland unga

Utanförskap kan börja i tidig ålder och förutom att det innebär ett individuellt lidande så kostar det samhället stora pengar varje år. Kommunerna har ett ansvar för de unga som varken arbetar eller studerar, det så kallade kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Den 24 april träffades ett hundratal personer som arbetar med KAA i kommuner från hela Västra Götaland i Göteborg.

Kommunernas ansvar för unga mellan 16 och 20, som varken studerar på gymnasieskolan eller har en gymnasieexamen, innebär att kommunen ska ta kontakt med den unga och erbjuda stöd. Målet är främst att den unga ska återgå i studier men kan också innebära andra åtgärder som gör den unga anställningsbar, till exempel en praktikplats. Dessa unga löper en hög risk att hamna i ett utanförskap, vilket bara blir svårare att bryta ju längre det pågått.

Det är snart tio år sedan ny lagstiftning kring KAA kom på plats. Under mötet diskuterades både hur KAA har utvecklats hittills och vad vi kan förvänta oss framåt. Allt med syftet att utbyta goda erfarenheter och tankar kring hur vi kan hjälpa de unga.

Talare under dagen var Sveriges kommuner och regioner, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolverket samt Ungdomsbarometern. Det gavs också gott om tillfällen att utbyta erfarenheter mellan kommunerna.

Mer information 

Konferensen arrangeras av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier. 

Relaterat material

Artikel
Artikel

Barn och ungas psykiska hälsa – en introduktion​

Barn och ungas psykiska hälsa påverkar deras förutsättningar att fullfölja sina studier och klara skolan. Därför är det viktigt att arbeta främjande arbetet för psykisk hälsa. I den här artikeln får du en introduktion till ämnet.