Samarbeta kring vägledning – utifrån elevernas behov

Hur kan lärare och studie- och yrkesvägledare arbeta tillsammans kring vägledningsuppdraget? Uppdraget är omfattande och behöver utgå från elevernas behov. I den här filmen får du exempel på hur samarbetet kan se ut.

Personal från Lerums vuxenutbildning berättar i filmen om hur de arbetar gemensamt för stötta sfi-elever språkligt, kunskapsmässigt och i grundläggande valkompetens. Det sker bland annat genom studie- och yrkesvägledningsinriktad undervisning.

Arbetssättet går att anpassa även till elever i grund- och gymnasieskolan. 

Studie och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

Enligt skollagen har elever rätt till studie- och yrkesvägledning som utgår från individens behov. Skolan har ett viktigt uppdrag när det kommer till att stötta eleverna att göra välgrundade studie- och yrkesval. Skolverket har publicerat en exempelsamling där skolor och vuxenutbildningar berättar om hur lärare, med stöd av studie- och yrkesvägledare, integrerat studie- och yrkesvägledning på olika sätt i undervisningen. 
Klicka här för att läsa mer på skolverket.se.

Relaterat material

Artikel
Artikel

Från särskola till anpassad skola

Nya bestämmelser i skollagen innebär att grundsärskolan och gymnasiesärskolan får nya namn. Syftet är att stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Artikel
Artikel

Skolavslutning för hemmasittande elever

För elever som har hög frånvaro, psykisk ohälsa eller är hemmasittande kan skolavslutningen vara en utmaning. Ta del av tips för hur skolor kan anpassa skolavslutningar så att fler elever kan känna sig inkluderade.

Artikel
Artikel

Insatspyramiden

Skolans arbete för att fler elever ska fullfölja sina studier behöver ske på flera nivåer. Arbetet kan delas upp i främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.