Samarbeta kring vägledning – utifrån elevernas behov

Hur kan lärare och studie- och yrkesvägledare arbeta tillsammans kring vägledningsuppdraget? Uppdraget är omfattande och behöver utgå från elevernas behov. I den här filmen får du exempel på hur samarbetet kan se ut.

Personal från Lerums vuxenutbildning berättar i filmen om hur de arbetar gemensamt för stötta sfi-elever språkligt, kunskapsmässigt och i grundläggande valkompetens. Det sker bland annat genom studie- och yrkesvägledningsinriktad undervisning.

Arbetssättet går att anpassa även till elever i grund- och gymnasieskolan. 

Studie och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

Enligt skollagen har elever rätt till studie- och yrkesvägledning som utgår från individens behov. Skolan har ett viktigt uppdrag när det kommer till att stötta eleverna att göra välgrundade studie- och yrkesval. Skolverket har publicerat en exempelsamling där skolor och vuxenutbildningar berättar om hur lärare, med stöd av studie- och yrkesvägledare, integrerat studie- och yrkesvägledning på olika sätt i undervisningen. 
Klicka här för att läsa mer på skolverket.se.

Relaterat material

Podd
Podd

Koll på läget: ”Det är ingen som väljer att misslyckas i skolan”

I det här avsnittet tittar vi närmare på utmaningar och lösningar som rör pojkars prestationer i skolan. Fredrik Zimmerman, fil.dr. inom barn- och ungdomsvetenskap, delar med sig av sina insikter och erfarenhet om varför pojkar tenderar att underprestera jämfört med flickor i det akademiska systemet.

Podd
Podd

Koll på läget: ”13 år i ett sträck i skolan kan förmodligen inte passa alla”

I detta avsnitt träffar vi Martin Hugo, forskare och tidigare grundskollärare, som delar med sig av sina insikter om utbildning för marginaliserade elevgrupper. Martin tar upp vikten av att skapa en meningsfull och relevant skola för dessa elever och diskuterar hur relationell pedagogik kan bidra till att öka deras motivation och engagemang.