Samarbeta kring vägledning – utifrån elevernas behov

Hur kan lärare och studie- och yrkesvägledare arbeta tillsammans kring vägledningsuppdraget? Uppdraget är omfattande och behöver utgå från elevernas behov. I den här filmen får du exempel på hur samarbetet kan se ut.

Personal från Lerums vuxenutbildning berättar i filmen om hur de arbetar gemensamt för stötta sfi-elever språkligt, kunskapsmässigt och i grundläggande valkompetens. Det sker bland annat genom studie- och yrkesvägledningsinriktad undervisning.

Arbetssättet går att anpassa även till elever i grund- och gymnasieskolan. 

Studie och yrkesvägledning som hela skolans ansvar

Enligt skollagen har elever rätt till studie- och yrkesvägledning som utgår från individens behov. Skolan har ett viktigt uppdrag när det kommer till att stötta eleverna att göra välgrundade studie- och yrkesval. Skolverket har publicerat en exempelsamling där skolor och vuxenutbildningar berättar om hur lärare, med stöd av studie- och yrkesvägledare, integrerat studie- och yrkesvägledning på olika sätt i undervisningen. 
Klicka här för att läsa mer på skolverket.se.

Relaterat material

Artikel
Artikel

Med Textäventyr blev berättandet enkelt och roligt

En viktig del av undervisningen i svenska är att elever ska få möjlighet att uttrycka sig i skrift och hitta läsglädje. För elever på Svenska skolan i London blev verktyget Textäventyr en ingång till ett kreativt projekt som gjorde skrivandet enkelt och spännande. 

Podd
Podd

Koll på läget: ”Det är ingen som väljer att misslyckas i skolan”

I det här avsnittet tittar vi närmare på utmaningar och lösningar som rör pojkars prestationer i skolan. Fredrik Zimmerman, fil.dr. inom barn- och ungdomsvetenskap, delar med sig av sina insikter och erfarenhet om varför pojkar tenderar att underprestera jämfört med flickor i det akademiska systemet.