Stöd för arbetet med apl i anpassad gymnasieskola 

Syftet med det här materialet är att stötta anpassade gymnasieskolors arbete med arbetsplatsförlagt lärande (apl) så att fler elever kan närma sig arbetsmarknaden.  

Unga med intellektuell funktionsnedsättning är en av de grupper som står längst från arbetsmarknaden.

Apl och andra former av samverkan mellan skola och arbetsliv är viktiga verktyg för att framtidsrusta dessa individer.

Apl i anpassad gymnasieskola

Apl är en förkortning av arbetsplatsförlagt lärande. Att vara ute på apl betyder att eleven lär sig yrkeskunskaper genom att praktiskt delta på en arbetsplats. Att vara en del av både arbetet och gemenskapen kan ge eleven kunskap och erfarenheter som inte går att lära sig i skolan.

Ibland är apl första gången eleven är på en arbetsplats utanför skolan. Därför blir apl ett bra tillfälle att lära sig mer om olika yrken och yrkeskultur och komma närmare en etablering på arbetsmarknaden. Ibland leder apl till att eleven får sommarjobb eller anställning.

Annan samverkan mellan skola och arbetsliv

En aktiv samverkan mellan skola och arbetsliv kan utöver apl innebära besök på gymnasiemässor, arbetsmarknadsmässor, studiebesök eller jobbskuggning. Tillsammans med apl kan denna typ av aktiviteter skapa en helhet för eleverna och ge dem möjlighet att lära sig mer om arbetslivets förväntningar och möjligheter. 

Om stödmaterialet

  • Materialet innehåller metoder, aktiviteter och tips på arbetssätt och är utformat av och för personal inom anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskolan). Metodmaterialet har tagits fram och utvärderats inom ramen för det ESF-finansierade projektet GR Samsär.
  • Flera av uppgifterna i stödmaterialet kan användas för att stödja förberedelser och uppföljning vid annan samverkan med arbetslivet för elever som går i anpassad gymnasieskola.
  • Materialet innehåller även underlag för utvärdering och uppföljning av apl-plats, checklista för arbetsmiljö, besöksrutiner med mera.

Målgrupp

Materialet är framtaget för att användas inom anpassade gymnasieskolans nationella program som del i arbetet inför, under och efter apl. Övningarna kan med fördel justeras och anpassas utifrån individer och gruppers behov.

Relaterat material

Podd
Podd

Koll på läget: ”13 år i ett sträck i skolan kan förmodligen inte passa alla”

I detta avsnitt träffar vi Martin Hugo, forskare och tidigare grundskollärare, som delar med sig av sina insikter om utbildning för marginaliserade elevgrupper. Martin tar upp vikten av att skapa en meningsfull och relevant skola för dessa elever och diskuterar hur relationell pedagogik kan bidra till att öka deras motivation och engagemang.

Föreläsning

Webbinarium om digitala yrkesambassadörer

Med hjälp av digitala sändningar kan elever träffa ambassadörer från olika yrken direkt i klassrummet. Syftet är att stärka elevernas motivation och framtidstro.

Metodmaterial
Metodmaterial

Redaktionen – ett undervisningsmaterial om demokrati

Redaktionen är ett undervisningsmaterial som riktas till elever på gymnasiet. Med hjälp av praktiska uppgifter får eleverna lära sig mer om frågor som rör demokrati.
Undervisningsmaterialet utgår från resultaten i LUPP.