Stödmaterial om prao i anpassad grundskola 

Det här materialet syftar till att stärka det systematiska arbetet med praktisk arbetslivsorientering. Övningarna i materialet är tänkta att genomföras tillsammans i kollegiet.

Erfarenhet och kunskap om arbetslivet förbereder eleven på vuxenlivet och underlättar övergången till anpassad gymnasieskola. Genom samarbete och ökad förståelse för hur praktisk arbetslivsorientering kan ordnas kan fler elever få förutsättningar att ta del av en undervisning som förbereder dem inför framtida val. 

Om materialet

Det här materialet består av en digital lärmodul med övningar och uppgifter som är tänkta att genomföras tillsammans i kollegiet. Materialet togs fram innan skolformens namnändring från särskola till anpassad skola.

Målgrupp

Materialet riktar sig till alla som arbetar med elever som under sin tid i anpassad grundskola ska genomföra prao eller ta del av aktiviteter inom praktisk arbetslivsorientering. 

Så här använder du stödmaterialet:

  • Lärmodulen är ett steg för steg-arbete med uppgifter som genomförs med kollegiet på skolan.

  • Det är viktigt att inkludera all personal som arbetar med eleverna.

  • Materialet kan arbetas med vid ett eller flera tillfällen. Arbetstiden är uppskattad till omkring fyra timmar.

  • Den som leder arbetet behöver planera för hur arbetet ska läggas upp, hur grupper ska formas och hur dokumentation ska ske.

Relaterat material

Metodmaterial
Metodmaterial

Redaktionen – ett undervisningsmaterial om demokrati

Redaktionen är ett undervisningsmaterial som riktas till elever på gymnasiet. Med hjälp av praktiska uppgifter får eleverna lära sig mer om frågor som rör demokrati.
Undervisningsmaterialet utgår från resultaten i LUPP.

Film
Film

Prao och framtidsdrömmar

Prao kan stärka kopplingen mellan skola och framtid. I den här filmen berättar två elever om sin praotid – och om sina framtidsdrömmar.