Studie- och yrkesvägledning som verktyg

Studie- och yrkesvägledning är ett viktigt verktyg i arbetet med fullföljda studier. Över en kopp kaffe diskuterar projektledarna Emma Theiland-Nilsson och Stina Bergman Lindskog just dessa ämnen tillsammans med Therese Af Donner från Vägledningscentrum Göteborg. Filmen vänder sig till skolpersonal.

I filmen tar även Emma, Stina och Therese upp vikten av att studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar – och att man börjar jobba med det tidigt i åldrarna utifrån elevgruppens behov.

Mer om Göteborgsregionens arbete med fullföljda studier

Göteborgsregionen har arbetat med fullföljda studier sedan 2011 och arbetar idag med området på olika nivåer inom utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Fokus ligger på att sprida kunskap och forskning samt att hitta nya ingångar i det förebyggande arbetet, tillsammans med skolorna.

Relaterat material

Film
Film

Ökad kunskap om studie- och yrkesvägledning på sfi

Vuxenstuderande har rätt till studie- och yrkesvägledning. Trots det visar undersökningar att kännedomen om studie- och yrkesvägledning är låg bland många sfi-elever. För att motverka detta har en ny film tagits fram.