Studie- och yrkesvägledning som verktyg

Studie- och yrkesvägledning är ett viktigt verktyg i arbetet med fullföljda studier. Över en kopp kaffe diskuterar projektledarna Emma Theiland-Nilsson och Stina Bergman Lindskog just dessa ämnen tillsammans med Therese Af Donner från Vägledningscentrum Göteborg. Filmen vänder sig till skolpersonal.

I filmen tar även Emma, Stina och Therese upp vikten av att studie- och yrkesvägledningen blir hela skolans ansvar – och att man börjar jobba med det tidigt i åldrarna utifrån elevgruppens behov.

Mer om Göteborgsregionens arbete med fullföljda studier

Göteborgsregionen har arbetat med fullföljda studier sedan 2011 och arbetar idag med området på olika nivåer inom utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Fokus ligger på att sprida kunskap och forskning samt att hitta nya ingångar i det förebyggande arbetet, tillsammans med skolorna.

Relaterat material

Metodmaterial
Metodmaterial

Redaktionen – ett undervisningsmaterial om demokrati

Redaktionen är ett undervisningsmaterial som riktas till elever på gymnasiet. Med hjälp av praktiska uppgifter får eleverna lära sig mer om frågor som rör demokrati.
Undervisningsmaterialet utgår från resultaten i LUPP.

Film
Film

Prao och framtidsdrömmar

Prao kan stärka kopplingen mellan skola och framtid. I den här filmen berättar två elever om sin praotid – och om sina framtidsdrömmar.