Vikten av ett välgrundat gymnasieval

Ett välgrundat gymnasieval stärker ungas förutsättningar att fullfölja sina studier. Hur kan vi  arbeta tillsammans för att stärka ungas valkompetens – och deras framtidstro?

I den här filmen får du ta del av ett samtal mellan projektledare från Göteborgsregionen och personal från Vägledningscentrum Göteborg. Filmen innehåller bland annat praktiska exempel på hur man kan stärka samarbetet mellan lärare, rektorer, elevhälsoteam och studie- och yrkesvägledare. I filmen lyfts också vikten av att skapa en röd tråd genom årskurserna. Det kan bland annat handla om att börja prata om valstrategier, val och väljande så tidigt som i årskurs 5. 

Vad betyder valkompetens?

  • Valkompetens handlar om de olika förmågor och kunskaper som hjälper en individ att göra viktiga val. Det innefattar att på ett strukturerat sätt kunna samla och analysera information både om sig själv och om de val man står inför. I begreppet ingår också förmågan att ta och genomföra beslut och att hantera övergångar.
  • Valkompetens är något man behöver träna upp och därför behöver skolan börja jobba med frågan så tidigt som möjligt. 
  • En stark valkompetens är något man kan ha användning av många gånger i livet, även utanför studie- och yrkesval.

Läs mer

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial kring valkompetens som riktar sig till elever, vårdnadshavare och personal.

Material 

Är du nyfiken på materialen som nämns i filmen? Använd länkarna nedan för att läsa mer:

Relaterat material

Film
Film

Ökad kunskap om studie- och yrkesvägledning på sfi

Vuxenstuderande har rätt till studie- och yrkesvägledning. Trots det visar undersökningar att kännedomen om studie- och yrkesvägledning är låg bland många sfi-elever. För att motverka detta har en ny film tagits fram.