Yrkesambassadörer hjälper elever upptäcka fler möjligheter

Hur kan man få elever att upptäcka vilka möjligheter det finns i yrkeslivet? I Fyrbodals kommunalförbund bidrar projektet Yrkesambassadörer till att sprida kunskap om olika yrken och att stärka elevernas framtidstro. Genom en serie med digitala föreläsningar, där yrkesverksamma personer berättar personligt om sina utbildningar och vägval, får eleverna kontakt med arbetslivet redan i lågstadiet.

Att visa på bredden i yrkeslivet kan vara en utmaning för många skolor. Barn och unga känner ofta bara till ett fåtal yrken – ofta de traditionella, som sjuksköterska eller polis, eller sådana yrken som de själva ser omkring dem. Men i SCB:s yrkesdatabas finns över 8500 olika yrken registrerade.

Satsningen på yrkesambassadörer kan ha flera positiva effekter.

Dels kan kunskapen om vilka olika steg som krävs för att nå olika yrken stärka elevernas studiemotivation och framtidstro. Dels vidgar det elevernas föreställningar om vilka möjligheter som finns i arbetslivet –  med många olika förebilder blir det lättare att välja utbildning och yrke utan att begränsas av fördomar kring exempelvis kön, socioekonomi eller vilka jobb som erbjuds på hemorten. 

En fördel med de digitala mötena är också att de är relativt enkla att anordna och sänker trösklarna för den yrkesverksamma, som kan medverka utan att behöva lägga tid och resurser på att resa.  

Från robotforskare till sportkommentator

Bland höstens yrkesambassadörer finns bland andra:

  • Annamaria Fredholm, journalist och sportkommentator på SVT, som 2013 var den första kvinnan som kommenterat herrfotboll i SVT.
  • Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi och forskare inom artificiell intelligens, robotik och maskininlärning vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon berättar bland annat om hur robotar och teknik kan underlätta i en mängd olika yrken, inte minst inom vården. 
  • Mariam Mohammedamin, som har en dubbelexamen som byggingenjör och inredningsarkitekt och blev utsedd till Årets byggkvinna 2023. 
  • Tomas Rivera, intensivvårdssjuksköterska, som berättar hur det är att möta människor som svävar mellan liv och död. 

Läs mer om Yrkesambassadörer

På Fyrbodals kommunalförbunds hemsida kan du läsa mer om satsningen. Här finns också tips och råd om hur skolorna kan förbereda eleverna inför mötena och litteratur, lektionsmaterial, övningar och hemsidor som kan användas i undervisningen.  

Klicka här för att läsa mer

Relaterat material

Artikel
Artikel

Med Textäventyr blev berättandet enkelt och roligt

En viktig del av undervisningen i svenska är att elever ska få möjlighet att uttrycka sig i skrift och hitta läsglädje. För elever på Svenska skolan i London blev verktyget Textäventyr en ingång till ett kreativt projekt som gjorde skrivandet enkelt och spännande. 

Artikel
Artikel

En uppväxt fri från våld

Jämställdhet och barns integritet är viktiga pusselbitar i arbetet för att förebygga våld. Nu arbetar förskolor, skolor och fritidshem i Tanum och Uddevalla i projektet ”En uppväxt fri från våld” för att utveckla verksamheterna så att fler barn ska få en trygg uppväxt.

Artikel
Artikel

EU-valet sätter demokrati och framtidstro på agendan 

Den 6-9 juni är det val till i Europaparlamentet och i många skolor pågår just nu skolval för att uppmärksamma detta. Ta del av handledningsmaterialet EU är din vardag och få vägledning i arbetet med att engagera unga i frågor som rör EU, politik och demokrati.