Föreläsning – Skapa förutsättningar för ungas psykiska hälsa och fullföljda studier

Hur kan föräldrar och andra viktiga vuxna vara med och skapa goda förutsättningar för barn och ungas psykiska hälsa och, i förlängningen, för fullföljda studier? 

Under 2024 pågår en satsning i Skaraborgs för att stärka den psykiska hälsan bland unga.  Satsningen sker inom ramen för Kraftsamling fullföljda studier och omfattar bland annat denna föreläsning med Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap. Föreläsningen riktar sig främst till föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga vuxna.

Om innehållet

Sissela Nutley är doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet. Under föreläsningen presenterar Sissela den senaste forskningen och lyfter fram vad du som vuxen kan göra.

Om Skaraborgs satsning på psykisk hälsa och studiefokus

Inom ramen för satsningen kommer drygt 2 500 elever på nio skolor och verksamheter runtom i regionen att få lära sig mer om hur hjärnan fungerar och om hur de kan stärka sin psykiska hälsa och få ökat studiefokus. Satsningen sker i samverkan mellan Skaraborgs kommunalförbund, Högskolan i Skövde, Enhet folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg samt den ideella föreningen Arts & Hearts. Kunskapsnod Fullföljda studier i Skaraborg ansvarar för koordinering av arbetet och Västra Götalandsregionens delregionala nämnd östra finansierar skolornas deltagande.

Läs mer på Skaraborgs Kommunalförbunds hemsida.

 

Relaterat material

Föreläsning
Föreläsning

Samling Fullföljda studier

Webbinarier med goda exempel som ingår i serien Samling fullföljda studier. Serien görs gemensamt av kommunalförbunden i Boråsregionen, Fyrbodal, Göteborgsregionen och Skaraborg inom ramen för Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier.

Föreläsning

Webbinarium om övergångar

22 maj är det dags för nästa webbinarium i serien Samling fullföljda studier. Den här gången ligger fokus på hur skolan kan stötta elever inför övergången till gymnasieskolans introduktionsprogram.

Föreläsning
Föreläsning

Webbinarium om frisk- och riskfaktorer

Genom att identifiera frisk- och riskfaktorer kan vi tillsammans stärka barns uppväxtvillkor och deras förutsättningar att klara sina studier.