Koll på läget: avsnitt 8

I poddserien Koll på läget får du möta personer från hela Sverige som har koll på läget inom fullföljda studier. I varje avsnitt bjuder läraren och utvecklingsledaren Henrik Krantz in forskare, författare och föreläsare till samtal om allt från samverkan till psykisk hälsa. Lyssna direkt här på sidan eller där du brukar lyssna på poddar.

"Det är en myt att unga gnäller för minsta lilla"

Det är många som pratar om ungas psykiska hälsa just nu – men vad säger egentligen de unga själva? I det här avsnittet tittar vi närmare på rapporten Att inte bara överleva utan att faktiskt också leva, som bygger på just ungas egna berättelser. Henrik bjuder in Victoria Carlsson Wahlgren från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som är en av författarna till rapporten. Samtalet kretsar kring bland annat ungas upplevelser av press i skolan, oro för framtiden och jämförelsehets. Henrik och Victoria passar också på att avliva en av de största myterna kring ungas mående — nämligen den om att unga idag gnäller för minsta lilla.
Publicerad 19 oktober 2023.

Relaterade poddar

Podd
Podd

Koll på läget: ”Det är ingen som väljer att misslyckas i skolan”

I det här avsnittet tittar vi närmare på utmaningar och lösningar som rör pojkars prestationer i skolan. Fredrik Zimmerman, fil.dr. inom barn- och ungdomsvetenskap, delar med sig av sina insikter och erfarenhet om varför pojkar tenderar att underprestera jämfört med flickor i det akademiska systemet.

Podd
Podd

Koll på läget: ”13 år i ett sträck i skolan kan förmodligen inte passa alla”

I detta avsnitt träffar vi Martin Hugo, forskare och tidigare grundskollärare, som delar med sig av sina insikter om utbildning för marginaliserade elevgrupper. Martin tar upp vikten av att skapa en meningsfull och relevant skola för dessa elever och diskuterar hur relationell pedagogik kan bidra till att öka deras motivation och engagemang.

Podd
Podd

Koll på läget: ”Det finns en hel del vi kan göra i lärmiljön när det kommer till övergångar”

I det här avsnittet får vi möta Anna Borg, specialpedagog och författare som arbetar inom skolutveckling med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Anna har full koll på läget när det kommer till övergångar i skolmiljö, men vad menar vi egentligen med begreppet övergångar och hur kan vi på ett systematiskt sätt gå från planering till verkstad för en ökad trygghet för alla elever?