Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer 

I de nya läroplanerna som började gälla höstterminen 2022 finns nya skrivelser som gäller kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Vad innebär detta för eleverna?

För att revideringar i läroplanen ska ha någon effekt på elevernas lärande och utveckling måste de realiseras i undervisningen.  I den här filmen berättar Lina Häger, processledare på Göteborgsregionen, om arbetet som krävs för att stärka undervisningen och få de reviderade läroplanerna att spela roll för eleverna. 

Mer information

Filmen spelades in under den nationella konferensen Sexualitet, unga och skolans roll 2021. Läs mer om den årliga konferensen på SRHR.se

Relaterat material

Artikel
Artikel

En uppväxt fri från våld

Jämställdhet och barns integritet är viktiga pusselbitar i arbetet för att förebygga våld. Nu arbetar förskolor, skolor och fritidshem i Tanum och Uddevalla i projektet ”En uppväxt fri från våld” för att utveckla verksamheterna så att fler barn ska få en trygg uppväxt.

Föreläsning

Föreläsning om psykisk hälsa

I den här föreläsningen berättar Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap, om hur du som förälder kan skapa goda förutsättningar för psykisk hälsa.

Metodmaterial
Metodmaterial

Interaktiv utbildning om hedersförtryck

Mellan tradition och frihet är en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck som vänder sig till personer inom skola och socialtjänst. Utbildningen syftar till att skapa ökad medvetenhet om ämnet.