Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer 

I de nya läroplanerna som började gälla höstterminen 2022 finns nya skrivelser som gäller kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Vad innebär detta för eleverna?

För att revideringar i läroplanen ska ha någon effekt på elevernas lärande och utveckling måste de realiseras i undervisningen.  I den här filmen berättar Lina Häger, processledare på Göteborgsregionen, om arbetet som krävs för att stärka undervisningen och få de reviderade läroplanerna att spela roll för eleverna. 

Mer information

Filmen spelades in under den nationella konferensen Sexualitet, unga och skolans roll 2021. Läs mer om den årliga konferensen på SRHR.se

Relaterat material

Podd
Podd

Koll på läget: ”Resiliens är inte ett personlighetsdrag”

I det här avsnittet tittar vi närmare på hur studiemotivation och meningsfullhet hänger ihop med elevers förutsättningar att klara skolan. Gästar gör Cecilia Thorsen som är docent i pedagogik. Hon hjälper oss bland annat att reda ut begreppet akademisk resiliens. Vad är det egentligen – och hur kan skolan arbeta för att stärka sina elevers resiliens?