Skolor berättar: så arbetar vi för fullföljda studier i praktiken 

I det här materialet berättar fem gymnasieskolor om sitt praktiska arbete med elever som av olika anledningar befunnit sig i riskzon för att avbryta sina studier.

Samtliga situationer och elevfall som beskrivs i materialet är hämtade från verkligheten. För att säkerställa elevernas anonymitet har materialet bearbetats. Skolorna som delar med sig av sitt arbete deltog under två års tid i utvecklingsprojektet Fullfölja studier GR som drevs av Göteborgsregionen. Klicka här för att läsa mer om projektet

Målgrupp

Materialet riktar sig till alla som i sin yrkesroll möter unga i riskzon för studieavbrott. 

Materialet innehåller:

  • Casebeskrivningar baserade på verkliga situationer 
  • Reflektioner utifrån forskning och styrdokument 
  • Generella rekommendationer för fortsatt arbete

Relaterat material

Föreläsning

Webbinarium om skolanknytning

I det här webbinariet får du veta mer om hur skolan kan arbeta för att stärka skolanknytningen hos sina elever.

Metodmaterial
Metodmaterial

EWS: System för tidig upptäckt

Här hittar du ett praktiskt stödmaterial för kartläggning och analys av olika faktorer som påverkar elevers närvaro och skolanknytning. Materialet riktar sig till skolor och huvudmän.

Metodmaterial
Metodmaterial

Interaktivt case om bemötande

Det här caset handlar om eleven Joel och riktar sig till personal i grund- och gymnasieskola. Caset är baserat på verkliga händelser och framtaget i samarbete med lärare och elevhälsoteam.