Forskningsöversikt:
Främjande och förebyggande insatser
 

En kort forskningsöversikt kring främjande och förebyggande insatser för fullföljda studier. Rapporten bygger på aktuell nationell- och internationell forskning, policydokument och nationella rapporter från framförallt Skolinspektionen och Skolverket. 

Rapporten är skriven av Karoline Larsen Andersson, Karin Forslund Frykedal och Cecilia Thorsen, Högskolan Väst och framtagen i samverkan med Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté.  

Relaterat material

Artikel
Artikel

Därför är det viktigt att arbeta med övergångar

Livet, vardagen och skolgången är fulla av övergångar. För vissa elever kan övergångar vara så svåra att hantera att de lägger hinder i vägen för skolgången. Genom att planera för övergångar och stötta de elever som behöver extra stöd kan skolor förbättra elevernas förutsättningar att fullfölja sina studier.