Skolavslutning för hemmasittande elever: tips som får fler att känna sig inkluderade

Skolavslutningen är en viktig händelse för elever, familjer och skolpersonal. Men för elever som har hög frånvaro, psykisk ohälsa eller är hemmasittande kan skolavslutningen vara en utmaning. I den här artikeln hittar du tips för hur skolor kan anpassa skolavslutningar så att fler elever kan känna sig inkluderade.

Skolavslutning

1.  Prata med eleven

Det första steget för att få till en anpassa skolavslutning är att prata med eleven och vårdnadshavarna om förväntningar och farhågor. Ta hjälp deras tankar om vad som behövs för att öka känslan av tillhörighet kring avslutningen.

2. Använd tekniken

Erbjud elever att vara med på distans genom att livesända hela eller delar av avslutningen. Det går också att koppla upp elever via videosamtal eller vanligt telefonsamtal. Om det är aktuellt kan skolan också se till att dagen innehåller interaktiva programpunkter, där elever som är med på distans kan delta genom exempelvis chatt.

3. Glöm inte likvärdigheten 

Om skolan delar ut diplom, brev eller liknande till eleverna som är på plats, se till att även elever som deltar på distans får dessa. Det är ett enkelt sätt att få eleverna att känna att de hör till klassen och skolan.

4. Tänk på miljön 

Fundera igenom hur miljön och lokalerna för avslutningen ser ut. Se över om det finns avskilda utrymmen där elever kan ta en paus om de känner sig överväldigade eller behöver tid för återhämtning. Är det möjligt att samarbeta med elevhälsoteamet för att erbjuda extra stöd och resurser under avslutningen? Vissa elever kan exempelvis behöva möta upp en vuxen utanför skolbyggnaden.

5. Öka flexibiliteten

För elever med psykisk ohälsa eller annan problematik kan flexibla och anpassade tidsramar vara avgörande för om de ska orka delta på skolavslutningen. Skolan kan exempelvis ordna mindre avslutningsevenemang efter skoltid för elever som har svårt att delta i en större ceremoni. Skolan kan också låta eleverna fira sin skolavslutning med hjälp av kreativa uttrycksformer som konstutställningar eller skrivna reflektioner där de kan dela sina tankar och känslor om skolåret.

Relaterat material

Artikel
Artikel

Från särskola till anpassad skola

Nya bestämmelser i skollagen innebär att grundsärskolan och gymnasiesärskolan får nya namn. Syftet är att stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Artikel
Artikel

Insatspyramiden

Skolans arbete för att fler elever ska fullfölja sina studier behöver ske på flera nivåer. Arbetet kan delas upp i främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.