Förälder på avstånd – ett stödmaterial

Det här stödmaterialet vänder sig till dig som jobbar i socialtjänsten men även till andra som möter vuxna vars barn bor i familjehem, på HVB, ungdomshem eller liknande.

Materialet innehåller konkreta exempel på vad du som möter dessa föräldrar kan göra för att exempelvis underlätta relationen till barn, familjehem och HVB-personal. 

Om materialet

Materialet täcker in flera olika områden och riktar in sig på en rad praktiska och känslomässiga frågor. Allt för att ge den som möter dessa familjer en stor verktygslåda som går att anpassa utifrån individuella behov. Det går även att användas materialet för dialog inom och mellan socialtjänstens olika enheter. 

Materialet är framtaget inom FoU-projektet Förälder på avstånd. Projektets syfte var att förbättra socialtjänstens stöd till placerade barns föräldrar. Läs mer om materialet Förälder på avstånd här.  

Relaterat material

Film
Film

Samverkan för ökad närvaro

I det första avsnittet av webbinarieserien Samling fullföljda studier medverkar Team Domino från Borås stad. De berättar sitt samverkansarbete mellan förvaltningarna.

Film
Film

Samverkan med individen i centrum

När olika förvaltningar och aktörer ska samverka är det viktigt att arbetet utgår från individens behov. Men hur fungerar det i praktiken?