Förälder på avstånd – ett stödmaterial

Det här stödmaterialet vänder sig till dig som jobbar i socialtjänsten men även till andra som möter vuxna vars barn bor i familjehem, på HVB, ungdomshem eller liknande.

Materialet innehåller konkreta exempel på vad du som möter dessa föräldrar kan göra för att exempelvis underlätta relationen till barn, familjehem och HVB-personal. 

Om materialet

Materialet täcker in flera olika områden och riktar in sig på en rad praktiska och känslomässiga frågor. Allt för att ge den som möter dessa familjer en stor verktygslåda som går att anpassa utifrån individuella behov. Det går även att användas materialet för dialog inom och mellan socialtjänstens olika enheter. 

Materialet är framtaget inom FoU-projektet Förälder på avstånd. Projektets syfte var att förbättra socialtjänstens stöd till placerade barns föräldrar. Läs mer om materialet Förälder på avstånd här.  

Relaterat material

Föreläsning

Webbinarium om övergångar

22 maj är det dags för nästa webbinarium i serien Samling fullföljda studier. Den här gången ligger fokus på hur skolan kan stötta elever inför övergången till gymnasieskolans introduktionsprogram.