Samverkan med individen i centrum

När olika förvaltningar och aktörer ska samverka är det viktigt att arbetet utgår från individens behov. Men hur fungerar det i praktiken?

I den här filmen samtalar Helene Pettersson från Ale kommun med Amir Fikic från Göteborgsregionen kring kommunens arbete inom ramen för utvecklingsprojektet InVux.

Filmen spelades in under konferensen Ingens ansvar eller allas ansvar i september 2022.

Mer information

Projektet InVux drevs av Göteborgsregionen mellan 2019 och 2020. Projektet verkade för att unga som är i riskzon för utanförskap ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället. I projektet deltog kommuner som arbetat med personer i åldrarna 15–24 och som riskerat att inte etablera sig på arbetsmarknaden. 

InVux finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).

Här kan du läsa mer om projektets insatser.

Relaterat material

Föreläsning

Webbinarium om övergångar

22 maj är det dags för nästa webbinarium i serien Samling fullföljda studier. Den här gången ligger fokus på hur skolan kan stötta elever inför övergången till gymnasieskolans introduktionsprogram.