Samverkan med individen i centrum

När olika förvaltningar och aktörer ska samverka är det viktigt att arbetet utgår från individens behov. Men hur fungerar det i praktiken?

I den här filmen samtalar Helene Pettersson från Ale kommun med Amir Fikic från Göteborgsregionen kring kommunens arbete inom ramen för utvecklingsprojektet InVux.

Filmen spelades in under konferensen Ingens ansvar eller allas ansvar i september 2022.

Mer information

Projektet InVux drevs av Göteborgsregionen mellan 2019 och 2020. Projektet verkade för att unga som är i riskzon för utanförskap ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället. I projektet deltog kommuner som arbetat med personer i åldrarna 15–24 och som riskerat att inte etablera sig på arbetsmarknaden. 

InVux finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).

Här kan du läsa mer om projektets insatser.

Relaterat material

Film
Film

Samverkan för ökad närvaro

I det första avsnittet av webbinarieserien Samling fullföljda studier medverkar Team Domino från Borås stad. De berättar sitt samverkansarbete mellan förvaltningarna.