Prao och framtidsdrömmar

Att göra prao kan stärka kopplingen mellan skolan och framtiden. Att skolan känns meningsfull ökar förutsättningarna för fullföljda studier.

I den här filmen får du möta två elever från två olika skolor i Göteborg. Under en veckas tid gör de prao tillsammans på Göteborgsregionens kontor. Under sin praotid deltar eleverna  i en workshop om vad som gör en skola bra. De får också svara på frågor om hur det är att göra prao – och vad de drömmer om i framtiden. 

Mer information

Forskning visar att det är viktigt med en nära samverkan mellan skola och arbetsliv. Det bidrar till att öka elevers motivation och stärka deras möjligheter att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Göteborgsregionen arbetar på olika sätt med att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv, bland annat med stöd kring prao för skolor och arbetsgivare.

Mer information om samverkan mellan skola och arbetsliv.

Relaterat material

Podd
Podd

Koll på läget: ”13 år i ett sträck i skolan kan förmodligen inte passa alla”

I detta avsnitt träffar vi Martin Hugo, forskare och tidigare grundskollärare, som delar med sig av sina insikter om utbildning för marginaliserade elevgrupper. Martin tar upp vikten av att skapa en meningsfull och relevant skola för dessa elever och diskuterar hur relationell pedagogik kan bidra till att öka deras motivation och engagemang.

Föreläsning

Webbinarium om digitala yrkesambassadörer

Med hjälp av digitala sändningar kan elever träffa ambassadörer från olika yrken direkt i klassrummet. Syftet är att stärka elevernas motivation och framtidstro.

Metodmaterial
Metodmaterial

Redaktionen – ett undervisningsmaterial om demokrati

Redaktionen är ett undervisningsmaterial som riktas till elever på gymnasiet. Med hjälp av praktiska uppgifter får eleverna lära sig mer om frågor som rör demokrati.
Undervisningsmaterialet utgår från resultaten i LUPP.