Prao och framtidsdrömmar

Att göra prao kan stärka kopplingen mellan skolan och framtiden. Att skolan känns meningsfull ökar förutsättningarna för fullföljda studier.

I den här filmen får du möta två elever från två olika skolor i Göteborg. Under en veckas tid gör de prao tillsammans på Göteborgsregionens kontor. Under sin praotid deltar eleverna  i en workshop om vad som gör en skola bra. De får också svara på frågor om hur det är att göra prao – och vad de drömmer om i framtiden. 

Mer information

Forskning visar att det är viktigt med en nära samverkan mellan skola och arbetsliv. Det bidrar till att öka elevers motivation och stärka deras möjligheter att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Göteborgsregionen arbetar på olika sätt med att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv, bland annat med stöd kring prao för skolor och arbetsgivare.

Mer information om samverkan mellan skola och arbetsliv.

Relaterat material

Metodmaterial
Metodmaterial

Redaktionen – ett undervisningsmaterial om demokrati

Redaktionen är ett undervisningsmaterial som riktas till elever på gymnasiet. Med hjälp av praktiska uppgifter får eleverna lära sig mer om frågor som rör demokrati.
Undervisningsmaterialet utgår från resultaten i LUPP.