Prao och framtidsdrömmar

Att göra prao kan stärka kopplingen mellan skolan och framtiden. Att skolan känns meningsfull ökar förutsättningarna för fullföljda studier.

I den här filmen får du möta två elever från två olika skolor i Göteborg. Under en veckas tid gör de prao tillsammans på Göteborgsregionens kontor. Under sin praotid deltar eleverna  i en workshop om vad som gör en skola bra. De får också svara på frågor om hur det är att göra prao – och vad de drömmer om i framtiden. 

Mer information

Forskning visar att det är viktigt med en nära samverkan mellan skola och arbetsliv. Det bidrar till att öka elevers motivation och stärka deras möjligheter att göra väl underbyggda studie- och yrkesval.

Göteborgsregionen arbetar på olika sätt med att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv, bland annat med stöd kring prao för skolor och arbetsgivare.

Mer information om samverkan mellan skola och arbetsliv.

Relaterat material

Artikel
Artikel

EU-valet sätter demokrati och framtidstro på agendan 

Den 6-9 juni är det val till i Europaparlamentet och i många skolor pågår just nu skolval för att uppmärksamma detta. Ta del av handledningsmaterialet EU är din vardag och få vägledning i arbetet med att engagera unga i frågor som rör EU, politik och demokrati.

Film
Film

Ökad kunskap om studie- och yrkesvägledning på sfi

Vuxenstuderande har rätt till studie- och yrkesvägledning. Trots det visar undersökningar att kännedomen om studie- och yrkesvägledning är låg bland många sfi-elever. För att motverka detta har en ny film tagits fram.