Artikel

Skolverkets nya siffror över behörigheten

Skolverkets nya statistik visar att slutbetygen för årets niondeklassare ligger på ungefär samma nivå som föregående år. I våras var det 85,2 procent av eleverna som gick ut grundskolan som blev behöriga.

Artikel

Från särskola till anpassad skola

Nya bestämmelser i skollagen innebär att grundsärskolan och gymnasiesärskolan får nya namn. Syftet är att stärka utbildningen för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Artikel

Skolavslutning för hemmasittande elever

För elever som har hög frånvaro, psykisk ohälsa eller är hemmasittande kan skolavslutningen vara en utmaning. Ta del av tips för hur skolor kan anpassa skolavslutningar så att fler elever kan känna sig inkluderade.

Artikel

Insatspyramiden

Skolans arbete för att fler elever ska fullfölja sina studier behöver ske på flera nivåer. Arbetet kan delas upp i främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Rulla till toppen