Rapport

Rapport

Barn och unga i riskzon

Inom forskningen finns en samstämmighet kring vad som orsakar skolavbrott och vilka elever som riskerar att inte fullfölja sina studier. Ta del av en forskningssammanställning från 2018.

Rulla till toppen