Rapport

Rapport

Nationell kartläggning av elevfrånvaro

Skolverkets nationella rapport ger en bild av hur elevfrånvaron ser ut i grundskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I rapporten finns även exempel på hur olika verksamheter arbetar för att främja närvaro och förebygga frånvaro.

Rulla till toppen