Rapport

Rapport

Rapport om barnfattigdom

I den här rapporten lyfts forskning fram som bland annat visar på samband mellan hur lång perioden i fattigdom varit och hur allvarliga konsekvenserna kan bli.

Rapport

Rapport om skolsegregation

Den här rapporten ger en bild av skolsegregationen i Sverige och av vad som krävs för att motverka segregation och öka likvärdigheten i skolan.

Rulla till toppen