Rapport:
Ungas vardag och framtidsutsikter
 

År 2020 genomfördes den nationella Lupp-enkäten i nio av Göteborgsregionens kommuner. Den här rapporten består av analyser och diskussioner av undersökningens resultat. Rapporten är framtagen av analytiker och forskare från avdelningen FoU i väst på Göteborgsregionen.   

Läs mer om Lupp och om analysen i sammanfattningen nedan eller ladda ner hela rapporten här.

Rapporten i korthet

  • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) erbjuder varje år landets kommuner möjligheten att kartlägga och analysera ungas situation med stöd av Lupp-enkäten: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken.
  • Den här rapporten tittar närmare på Göteborgsregionens resultat i Lupp-undersökning, bland annat kring elevers välbefinnande och kunskapsutveckling samt skolans uppdrag kring  fullföljda studier.
  •  Rapporten är framtagen gemensamt av ett antal forskare som analyserar, diskuterar och ställer resultatet i relation till aktuell forskning om ungdomar och ungdomars villkor.
  • I rapporten redovisas hur olika dimensioner av ungas livssituation varierar mellan grupper och över tid. Detta med  Lupp-resultaten som grund och med inspiration från den så kallade Skottlandsmodellens välbefinnandehjul.

Relaterat material