Modell för ökad delaktighet i socialtjänsten 

Barn har rätt att vara delaktiga i beslut som rör dem, inte minst när det kommer till socialtjänstens utredningar och insatser. Hur kan vi arbeta för att öka barns delaktighet när det kommer till kontakten med socialtjänsten?

Ett antal rapporter har under senare år visat att barns delaktighet i socialtjänsten är bristfällig och att detta lett till sämre resultat för barnen (Socialstyrelsen, 2018; Barnombudsmannen, 2019). För att öka barns delaktighet har ett flera olika modeller och metoder utvecklats specifikt för delaktighet i socialtjänstens arbete.

En sådan modell är Västermodellen, som bygger på intervjuer med barn. Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst har följeforskat på arbetet med Västermodellen, och resultatet visar bland annat att både barn och socialarbetarna hade en positiv syn på de intervjuer som gjorts inom ramen för Västermodellen. 

Relaterat material