”Obehörig till nationellt program, vad händer då?” 

I den här filmen berättar en studie- och yrkesvägledare om vilka vägar det finns att ta om en elev inte blir behörig till ett nationellt program. 

Filmen riktar sig främst till vårdnadshavare och är en del av programserien Vägen till valet, som ger vårdnadshavare och andra närstående vuxna viktig kunskap om gymnasiet och gymnasievalet.

Om Vägen till valet och Gymnasiedagarna

Vägen till valet är en programserie i 14 delar som ger framförallt vårdnadshavare kunskap om gymnasievalet och om att stötta någon som ska välja. Varje avsnitt gästas av experter som delar med sig av viktig information om ämnen som meritpoäng, behörighet, vidare studier och framtidens arbetsmarknad.

Programserien har tagits fram inom ramen för Göteborgsregionens arbete med studie- och framtidsmässan Gymnasiedagarna.

Klicka här för att se samtliga avsnitt.

Klicka här för att läsa mer om Gymnasiedagarna.

Relaterat material

Film
Film

Ökad kunskap om studie- och yrkesvägledning på sfi

Vuxenstuderande har rätt till studie- och yrkesvägledning. Trots det visar undersökningar att kännedomen om studie- och yrkesvägledning är låg bland många sfi-elever. För att motverka detta har en ny film tagits fram.